Collector Checkout

Collector Checkout offers all the common payment methods, delivered in a customer experience focused solution. Collector Checkout lets the end customer choose between card payment, direct bank payment, invoice and part payment.

Shop terms and conditions (information page)

Collectors Checkout

I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi betalning med Collector Checkout. Collector Checkout samlar alla de viktiga betalsätten i en och samma lösning – välj mellan direktbank- och kortbetalning, faktura eller delbetalning (betalningsalternativen kan variera över tid). Du bestämmer själv vilket betalsätt du vill använda i kassan, innan du bekräftar köpet. Kort- och bankbetalning sker smidigt utan att du behöver lämna sidan. 

Faktura eller delbetalning innebär att du får hem varorna innan du betalar. Du kan sedan välja att antingen betala hela beloppet på en gång eller dela upp det i mindre delar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura eller delbetalningsavi som skickas till dig. Leveranssätt samt eventuella avgifter som tillkommer visas i kassan innan du bekräftar köpet.

För att kunna välja faktura eller delbetalning måste du ange din folkbokföringsadress som leveransadress och du ska ha fyllt 18 år vid beställningstillfället. En mindre kreditprövning görs, som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

minasidor.collector.se kan du se alla dina obetalda fakturor från Collector Bank.

För att se fullständiga villkor för Collector Checkout se länkarna nedan:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation


Hyperlinks

"Allmänna villkor för faktura och kontokredit"
https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/Credit_terms_All_SE.pdf

"Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation"
https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/SECCI_SE.pdf

 

Shop terms and conditions (information page)

Collector Checkout
I samarbeid med Collector Bank AB tilbyr vi betaling med Collector Checkout. Collector Checkout samler alle de viktigste betalingsmåtene i en og samme løsning. Velg mellom direktebetaling med kort, faktura eller delbetaling (betalingsalternativene kan variere over tid). Du bestemmer selv hvilken betalingsmåte du ønsker å benytte i kassen, før du bekrefter kjøpet. Kort- og bankbetalingen skjer smidig uten at du behøver å forlate siden.

Faktura eller delbetaling innebærer at du får varene hjem til deg før du betaler. Du kan deretter velge om du vil betale hele beløpet med en gang, eller om du ønsker å dele det opp i mindre deler. Forfallsdatoen kan variere, og angis på faktura eller delbetalingsanvisningen som sendes til deg. Leveringsmåten samt eventuelle avgifter vises i kassen før du bekrefter kjøpet.

For at du skal kunne velge faktura eller delbetaling må du oppgi adressen din (den som er registrert i folkeregisteret) som leveringsadresse, og du må ha fylt 18 år når du bestiller. En mindre kredittvurdering vil bli utført, og dette innebærer at dine kredittopplysninger blir innhentet. Ved forsinkelser eller manglende betaling blir det bli lagt til en forsinkelsesavgift samt forsinkelsesrenter.

minside.collector.no kan du se en oversikt over alle ubetalte faktura fra Collector Bank.

For å se fullstendige vilkår for Collector Checkout se lenke nedenfor:

Alminnelige vilkår faktura og kontokredittHyperlinks

"Alminnelige vilkår faktura og kontokreditt"
https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/Credit_terms_All_NO.pdf

 

Shop terms and conditions (information page)

Collector Checkout
In collaboration with Collector Bank AB, we offer payments with Collector Checkout. Collector Checkout gives you all the desired payment methods in one solution – choose between direct bank- and card payment, invoice or part payment (payment options may vary from time to time). Collector Checkout lets you decide your preferred payment method before confirming the purchase. Card- and direct bank payments are made seamlessly without leaving the page.

When selecting invoice or part payment, you receive your goods before you pay. You can then choose to pay the whole amount at once or to break up the payments into smaller instalments. Due date can vary and is presented on the invoice sent to you. Delivery method and possible fees added is shown in the checkout before confirming the purchase.

You can only order for delivery to your registered address when you select invoice or part payment and you must be at least 18 years of age when you make the purchase. A small credit test is carried out, which in some cases requires credit information. In the event of delayed or missed payments, a penalty fee and penalty interest is charged.

You can find all your unpaid invoices from Collector Bank on minasidor.collector.se.

To see the full terms and conditions for Collector's Invoice see the links below:

General conditions for invoice and credit accounts
Standardised European consumer credit information


Hyperlinks

"General conditions for invoice and credit accounts"
https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/Credit_terms_All_<CountryCode>.pdf

"Standardised European consumer credit information"
https://cdn.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECKOUT/SECCI_<CountryCode>.pdf