Collector Checkout

Collector Checkout offers all the common payment methods, delivered in a customer experience focused solution. Collector Checkout lets the end customer choose between card payment, invoice and part payment.

Standard notification methods:
- Email by Collector
- Mail by Collector

Shop terms and conditions (information page)

Collector Checkout

I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi betalning med Collector Checkout. Collector Checkout samlar alla de viktiga betalsätten i en och samma lösning – välj mellan <AvailablePaymentMethods> (betalningsalternativen kan variera över tid). Ni bestämmer själva vilket betalsätt ni vill använda i kassan, innan ni bekräftar köpet. Kortbetalning sker smidigt utan att ni behöver lämna sidan.

<CreditOptions> innebär att ni får levererat varorna innan ni betalar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura som skickas till er. Leveranssätt samt eventuella avgifter som tillkommer visas i kassan innan ni bekräftar köpet.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.


Placeholder

 • <AvailablePaymentMethods> - Description of the available payment methods, eg:
  • ”kortbetalning eller faktura”
  • ”kortbetalning, faktura eller delbetalning”.
 • <CreditOptions> - Description of the available credit options, eg:
  • "Faktura"
  • "Faktura eller delbetalning"

Shop terms and conditions (information page)

Collector Checkout

I samarbeid med Collector Bank AB tilbyr vi betaling med Collector Checkout. Collector Checkout samler alle de viktigste betalingsmåtene i en og samme løsning – velg mellom <AvailablePaymentMethods> (betalingsalternativene kan variere over tid). Dere bestemmer selv hvilken betalingsmåte dere ønsker å benytte i kassen, før dere bekrefter kjøpet. Kortbetalingen skjer smidig uten at dere behøver å forlate siden. 

<CreditOptions> innebærer at dere får varene leverert før du betaler. Forfallsdatoen kan variere, og angis på fakturan som sendes til dere. Leveringsmåten samt eventuelle avgifter vises i kassen før dere bekrefter kjøpet.

Ved forsinkelser eller manglende betaling blir det bli lagt til en forsinkelsesavgift samt forsinkelsesrenter.


Placeholder

 • <AvailablePaymentMethods> - Description of the available payment methods, eg:
  • ”kortbetaling eller faktura”
  • ”kortbetaling, faktura eller delbetaling”.
 • <CreditOptions> - Description of the available credit options, eg:
  • "Faktura"
  • "Faktura eller delbetaling"

Shop terms and conditions (information page)

Collector Checkout
In collaboration with Collector Bank AB, we offer payments with Collector Checkout. Collector Checkout gives you all the desired payment methods in one solution – choose between <AvailablePaymentMethods> (payment options may vary from time to time). Collector Checkout lets you decide your preferred payment method before confirming the purchase. Card payments are made seamlessly without leaving the page.

When selecting <CreditOptions>, you receive your goods before you pay. Due date can vary and is presented on the invoice sent to you. Delivery method and possible fees added is shown in the checkout before confirming the purchase.

In the event of delayed or missed payments, a penalty fee and penalty interest is charged.


Placeholder

 • <AvailablePaymentMethods> - Description of the available payment methods, e.g:
  • ”card payment or invoice”
  • ”card payment, invoice or part payment”.
 • <CreditOptions> - Description of the available credit options, e.g:
  • "invoice"
  • "invoice or part payment"