Aggregated invoice

Collector aggregates all purchases in a month and notifies them in one invoice in the middle of the following month.

Standard notification method:
- Postal Invoice by Collector

Shop terms and conditions (information page)

Collector samlingsfaktura för företag
I samarbete med Collector Bank AB erbjuder vi betalning via samlingsfaktura för företag. Alla köp under samma månad samlas på en faktura som efterföljande månad skickas per post. En aviavgift på <InvoiceFee> kronor tillkommer. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

För att se fullständiga villkor för Collectors samlingsfaktura för företag se länk nedan:

Allmänna villkor för faktura

Payment information in checkout

[Logo]
När ni väljer Collector samlingsfaktura för företag får ni alla era köp som gjorts under en månad på en samlad faktura. Mer information hittar ni på www.collector.se. 

Accept of agreement in checkout

[Checkbox] Jag har tagit del av och accepterar Collectors Allmänna Villkor För Faktura.


Placeholder

  • <InvoiceFee> - The invoice fee, e.g. "29 kr"

Hyperlinks

Allmänna villkor för faktura
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/<AgreementCode>/Credit_terms_All_Comp_SE.pdf

You’ll receive your specific AgreementCode from your Partner Integration Manager during the setup. 

Shop terms and conditions (information page)

Collector samlingsfaktura for bedrifter
I samarbeid med Collector Bank AB tilbyr vi betaling via samlefaktura for bedrifter. Alle kjøp som er gjort samme måned samles på en faktura som påfølgende måned sendes per post. Fakturaavgift på <InvoiceFee> kroner tillkommer. På sen eller manglende betaling vil bli belastet purregebyr og renter.

For å se fullstendige vilkår for Collectors delbetaling med faktura se linkene nedenfor:

Collectors Alminnelige vilkår faktura

Payment information in checkout

[Logo]
Når du velger Collector Samlefaktura for bedrifter får du alle kjøp som er gjort under samme måned på en samlet faktura. Mer informasjon finner du på www.collector.no.

Accept of agreement in checkout

[Checkbox] Jeg godkjenner Collectors Alminnelige vilkår faktura


Placeholder

  • <InvoiceFee> - The invoice fee, e.g. "29 kr"

Hyperlinks

Alminnelige vilkår faktura
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/<AgreementCode>/Credit_terms_All_Comp_NO.pdf

You’ll receive your specific AgreementCode from your Partner Integration Manager during the setup. 

Shop terms and conditions (information page)

Collectorin koontilasku yrityksille
Tarjoamme yhdessä Collector Bank AB:n kanssa yrityksille laskutusmahdollisuutta. Kaikki saman kuukauden ostot kootaan yhdelle laskulle, joka lähetetään asiakkaalle postitse seuraavassa kuussa. Palvelusta peritään laskutuslisä, joka on <InvoiceFee> euroa. Myöhästyneestä tai maksamattomasta laskusta peritään muistutusmaksu ja viivästyskorko.

Saat näkyviin Collectorin yrityksille tarkoitetun koontilaskutuksen ehdot kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä:

Laskun yleiset ehdot

Payment information in checkout

[Logo]
Kun valitset Collectorin koontilaskun yrityksille, kaikki kuukauden aikana tehdyt ostot kootaan yhdelle laskulle. Lisätietoja asiasta löytyy osoitteesta www.collector.fi.

Accept of agreement in checkout

[Checkbox] Olen tutustunut Collectorin laskun yleisiin ehtoihin ja hyväksyn ne.


Placeholder

  • <InvoiceFee> - The invoice fee, e.g. "3,95 €"

Hyperlinks

Laskun yleiset ehdot
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/<AgreementCode>/Credit_terms_All_Comp_FI.pdf

You’ll receive your specific AgreementCode from your Partner Integration Manager during the setup. 

Shop terms and conditions (information page)

Collector samlingsfaktura for virksomheder
I samarbejde med Collector Bank AB tilbyder vi betaling med samlefaktura for virksomheder. Alle dine køb foretaget i samme måned samles på én faktura, som sendes med posten i den efterfølgende månedDer pålægges et adviseringsgebyr på <InvoiceFee> kronerVed forsinket eller manglende betaling debiteres et moragebyr og en morarente.

De komplette vilkår for Collectors afbetaling på faktura kan du læse ved at klikke på nedenstående links:

Generelle vilkår for faktura

Payment information in checkout

[Logo]
Når du velger Collector Samlefaktura for virksomheder får du alle kjøp som er gjort under samme måned på en samlet faktura. Du finder flere oplysninger på www.collector.se

Accept of agreement in checkout

[Checkbox] Jeg godkjenner Generelle vilkår for faktura.


Placeholder

  • <InvoiceFee> - The invoice fee, e.g. "29 kr"

Hyperlinks

Generelle vilkår for faktura
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/<AgreementCode>/Credit_terms_All_Comp_DK.pdf

You’ll receive your specific AgreementCode from your Partner Integration Manager during the setup. 

Shop terms and conditions (information page)

Collector aggregated invoice for companies
In collaboration with Collector Bank AB, we offer aggregated invoice for companies. All your purchases in a month are listed in one invoice, which is sent by post the following month. An invoice fee of <InvoiceFee> <Currency> is added. In the event of delayed or missed payments, an overdue fee and penalty interest is charged.

To see the full terms and conditions for Collector's instalment payment via invoice, see the links below:

General conditions for Invoice

Payment information in checkout

[Logo]
When choosing Collector aggregated invoice for companies all your purchases in a month will be listed in one invoice. Visit www.collector.se for more information.

Accept of agreement in checkout

[Checkbox] I have read and accept Collector Bank's General Conditions for Invoice


Placeholder

  • <InvoiceFee> - The invoice fee, e.g. "29 kr"
  • <Currency> - The currency, e.g. "SEK"

Hyperlinks

General conditions for Invoice
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/<AgreementCode>/Credit_terms_All_Comp_[CountryCode].pdf

You’ll receive your specific AgreementCode from your Partner Integration Manager during the setup.